AKCE Masné Krámy.

Každý kdo je na soupisce ja automaticky na dohokejnou akci pozván.